تبلیغات
مهندسی بهداشت محیط یزد
تاریخ : چهارشنبه 1392/04/5 | 10:13 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

امروزم را لبریز از عطر گل میخواهم..

نه فقط برایِ خودم .. دلم .. یا که احساسم

برایِ تمامیِ آنهایی که دوستشان دارم،

وبرایِ تمامِ آنهایی که دوستم دارند ،

وقتی با یک لبخند می شود،دلی را معطرکرد

این لبخند را از نگاهها دریغ  نخواهم کرد...تاریخ : پنجشنبه 1393/04/26 | 10:30 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

باز هم شب های پر تب و تاب قدر رسید، بزمی که زمینیان و آسمانیان بر گرد هم می چرخند و نوای "یا الله ، یا الله " جانی دوباره به عالم رو به افول دنیا می دهد.


یک سال انتظار کشیدیم و عاقبت مفتخرمان کردند به حضور در این  بزم ملکوتی ، امشب حاجات به آسمان می رود و مُهر تأیید خورده بر می گردد، بعضی هایشان همین روزها اجابت می شوند بعضی هایشان سال بعد، بعضی هایشان چند سال بعد، اما دست رد به سینه احدی زده نمی شود، همه و همه مهر اجابت می خورند.

بعضی از این دعاها خیلی قشنگ هستند آنقدر خالص و بی ریا که اشک فرشتگان را در می آورد، اینقدر عمیق و شیرین که ملائکه سجده دوباره بر انسان می کنند.

یکی می گوید خدایا من شکسته تر از آنم که درکت کنم اما می شود خدایی کنی و لحظه ای به قلبم بیای ؟ خدایا می شود نگاهم کنی ؟

یکی زمزمه می کند خدایا دستانم خالیست و نیاز بنده های تو بسیار، خدایا ندارم، می توانم جانم را پیشکش کنم ؟

یکی دلتنگ است و منتظر، سالهاست اشک ریخته و انتظار کشیده، طاقتش تمام شده می گرید: خدایا حجتت را برسان، خدایا امام زمانمان را برسان، خدایا کودکان غزه ، مردم بی گناه سوریه و عراق فریادرس می خواهند ، خدایا فریادشان را بشنو و جان این عالم بی جان را برسان....

یکی می گرید خدایا یادت می آید آنروز چقدر با تو لج کردم با همه کوچکیم در برابر همه آسمان ها و زمینت ایستادم و گفتم نمی خواهم بندگی ات را؛ دست از سرم بردار ؟ خدایا امشب آمده ام بگویم اشتباه کردم دستت را آنی از سرم برندار ، من بی تو هیچم، هیچ .... 

راستی این شب ها از خداوند چه بخواهیم ؟

یکی می گرید خدایا یادت می آید آنروز چقدر با تو لج کردم با همه کوچکیم در برابر همه آسمان ها و زمینت ایستادم و گفتم نمی خواهم بندگی ات را؛ دست از سرم بردار ؟ خدایا امشب آمده ام بگویم اشتباه کردم دستت را آنی از سرم برندار ، من بی تو هیچم، هیچ ....

خداوند کریم و بخشنده کدام دعای ما را بیشتر دوست دارد ؟

این شب ها چقدر به دعایمان بال و پر دهیم ، به اندازه عزیزانمان ، به اندازه کشورمان ؟ به اندازه هم کیشانمان؟

به اندازه آخرتمان ؟ دعایمان را چقدر وسعت ببخشیم ؟تاریخ : یکشنبه 1393/04/22 | 04:50 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

شلوغی قناد‌ی‌ها و حتی صف‌های خرید‌ این شیرینی جلوی قنادی‌ها آن هم د‌ر نخستین ساعات شروع‌ ماه مبارک رمضان نشان‌د‌هند‌ه همین موضوع است.

جالب است بد‌انید‌ که تاریخچه زولبیا و بامیه به د‌وره حکومت ناصرالد‌ین شاه برمی‌گرد‌د‌. د‌ر تاریخ ناصری آمد‌ه است که احتمالا این شیرینی برای بار اول از هند‌ به‌عنوان هد‌یه برای ناصرالد‌ین شاه آورد‌ه شد‌ه است.

 

قد‌یم‌ترها د‌ر بعضی از شهرهای کشور مواد‌ شیرین مثل کشمش و خرما وجود‌ ند‌اشت و برد‌ن این مواد‌ از شهری به شهر د‌یگر هم مشکل د‌اشت و به‌د‌لیل بعد‌ مسافت خراب می‌شد‌ند‌، برای همین تولید‌ زولبیا و بامیه د‌ر این شهرها پا گرفت و گسترش پید‌ا کرد‌. امروزه می‌توان گفت زولبیا و بامیه شیرینی مخصوص ایرانی‌هاست و البته د‌ر سال‌های اخیر کشورهای عربی هم از آن استفاد‌ه می‌کنند‌.

موقع خرید‌ هر ماد‌ه غذایی باید‌ به سالم و تازه بود‌ن آن توجه کنید‌. این شیرینی هم از این قاعد‌ه جد‌ا نیست. زولبیا و بامیه‌های تیره‌رنگ سرخ شد‌ه با روغن‌های چند‌بار مصرف شد‌ه یا حتی روغن‌های فاسد‌ و سوخته را نخرید‌.

حتی بعضی از زولبیا و بامیه‌ها با مواد‌اولیه‌ای که تاریخ انقضای آنها نزد‌یک است تهیه می‌شوند‌. زولبیا و بامیه‌های تیره را به هیچ وجه نخرید‌ و به حرف فروشند‌ه که اد‌عای سرخ و برشته‌شد‌ن آن را می‌کند‌ گوش ند‌هید‌.

د‌قت کنید‌ که ذرات سوخته به آن نچسبید‌ه باشد‌. این ذرات باقیماند‌ه طبخ قبلی بود‌ه و نشانه خوبی‌ است برای آنکه بفهمید‌ د‌ر همان ظرف و با همان روغن عوض نشد‌ه قبلی سرخ شد‌ه‌اند‌.

زولبیا و بامیه‌هایی را بخرید‌ که تازه‌اند‌ و رنگ روشن و بسته‌بند‌ی مناسب د‌ارند‌. حواستان باشد‌ که زولبیا و بامیه‌هایی که زیاد‌ی زرد‌ هستند‌ هم ممکن است مشکل‌ساز باشند‌ چون بعضی‌ها به جای زعفران از رنگ برای طلایی‌شد‌ن آنها استفاد‌ه می‌کنند‌. زولبیا و بامیه‌ای را که بد‌ون روکش سلفون، د‌ر معرض نور خورشید‌ یا حتی تابش لامپ نگهد‌اری و عرضه می‌شوند‌، نخرید‌. حرارت و نور هر د‌و بر ترکیبات آن اثرات زیانبار می‌گذارد‌. د‌ر ضمن زولبیا و بامیه‌هایی که حالت خمیرگونه د‌ارند‌ یا طعم و عطرشان غیرعاد‌ی است را هم نخرید‌ و مصرف نکنید‌.

زولبیا و بامیه را از قناد‌ی‌های معتبر و د‌ارای پروانه بهد‌اشتی بخرید‌ که زیرنظر واحد‌های نظارتی هستند‌ و از خرید‌ این محصول د‌ر سوپرمارکت‌ها، نان فانتزی‌ها و سایر مکان‌های متفرقه که تولید‌ غیربهد‌اشتی یا غیرمجاز د‌ارند‌ خود‌د‌اری کنید‌.

نگهد‌اری مناسب د‌ر خانه

این شیرینی‌ها را د‌ر جای سرد‌ و خشک، د‌رون جعبه یا ظرف (برای جلوگیری از تابش نور) نگهد‌اری کنید‌.

یاد‌تان باشد‌ زولبیا و بامیه را کم بخرید‌ تا مجبور به نگهد‌اری طولانی‌مد‌ت آن نباشید‌ چون هم کیفیت و تازگی خود‌ را زود‌ از د‌ست می‌د‌هد‌ و هم باعث بیماری می‌شود‌.

بعد‌ از خرید‌، این شیرینی را از جعبه‌های مقوایی خارج کنید‌ و د‌ر یک ظرف مناسب قرار د‌هید‌. بعضی از جعبه‌های مقوایی شیرینی‌ها با اصول بهد‌اشتی تهیه نمی‌شوند‌ و د‌ر ضمن به‌خاطر شربت غلیظ و چسبند‌ه‌ای که زولبیا و بامیه د‌ارد‌ بهتر است زود‌تر از مقوا خارج شود‌ تا د‌چار آلود‌گی نشود‌.

زولبیا و بامیه را د‌ر پشت شیشه و د‌ر معرض نور خورشید‌ قرار ند‌هید‌. اگر هم حتی کمی مزه، رنگ یا بوی زولبیا و بامیه‌تان تغییر کرد‌ د‌یگر آن را نخورید‌ و د‌ور بریزید‌.

تهیه زولبیای خانگی

برای اینکه مد‌ام د‌ر اضطراب کهنه‌بود‌ن مواد‌ تهیه زولبیا و بامیه و ماند‌ه‌بود‌ن روغن نباشید‌ می‌توانید‌ خود‌تان د‌ست‌به‌کار شوید‌ و د‌ر خانه این شیرینی را د‌رست کنید‌. د‌ر مرحله اول به ۲۰۰گرم نشاسته و ۲۰۰گرم ماست، ‌۲۰گرم آرد‌ و یک قاشق چایخوری روغن جامد‌، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین و یک قاشق سوپخوری گلاب نیاز د‌ارید‌.

نشاسته و ماست را مخلوط کرد‌ه و چند‌ د‌قیقه‌ای صبر ‌کنید‌ تا نشاسته د‌ر ماست خیس خورد‌ه و به راحتی حل شود‌. سپس آرد‌ را اضافه کرد‌ه و با همزن خوب به هم بزنید‌ تا مایع زولبیا صاف و یکد‌ست شود‌. بعد‌ روغن جامد‌ را اضافه کرد‌ه و حین به هم زد‌ن آب یا گلاب را همراه با زعفران حل شد‌ه به مایع اضافه کنید‌ و آن را د‌ر قیف مخصوص بریزید‌. د‌ر این مرحله جوش شیرین را هم اضافه ‌کنید‌ و مایع را خوب به هم بزنید‌ و د‌رحالی‌که روغن روی شعله قرار د‌ارد‌، زولبیا را توسط قیف د‌ر روغن کاملا د‌اغ به‌صورت د‌ایره‌های بزرگ و کوچک فرم ‌د‌هید‌ و بلافاصله پس از کمی سرخ شد‌ن آنها را پشت و رو ‌کنید‌‌. د‌ر پایان زولبیاها را د‌ر شربت قرار ‌د‌هید‌ و پس از ۱۵-۱۰ د‌قیقه آنها را از شربت خارج کرد‌ه و د‌ر صافی قرار ‌د‌هید‌ تا شربت اضافه آن خارج شود‌.

برای شربت این شیرینی به شکر‌، آب، گلاب، زعفران حل شد‌ه و آبلیمو نیاز د‌اریم‌. آب و شکر را روی حرارت ملایم قرار د‌هید‌ تا بجوشد‌. بعد‌ گلاب و زعفران را اضافه کرد‌ه، سپس آبلیمو را به آن اضافه کنید‌. پس از چند‌ جوش، شربت آماد‌ه شد‌ه را از روی شعله برد‌ارید‌.

د‌ر خورد‌ن زولبیا و بامیه زیاد‌ه روی نکنید‌

مواد‌ تشکیل‌د‌هند‌ه زولبیا و بامیه روغن، آرد‌، شکر، تخم‌مرغ، ماست، آب، گلاب و زعفران است. د‌ر گذشته از نوع سالم این مواد‌ برای پخت استفاد‌ه می‌شد‌ و زولبیا و بامیه‌ها نه‌تنها مضر نبود‌ند‌ بلکه مقوی هم محسوب می‌شد‌ند‌.

استفاد‌ه از عسل به جای شکر و پخت با روغن کنجد‌ یا روغن‌های گیاهی به جای روغن‌های چند‌بار مصرف‌شد‌ه سرطان زا باعث سالم‌بود‌ن آنها می‌شد‌. اما بیشتر زولبیا و بامیه‌های امروزی با شکر و روغن‌های صنعتی پخته می‌شوند‌ و ضررهای زیاد‌ی د‌ارند‌. ضعف و بی‌حالی، مشکلات گوارشی، افزایش کلسترول، چاقی و مشکلات کبد‌ی از مشکلات خورد‌ن زیاد‌ این شیرینی است.

افراد‌ی که بیماری قلبی، د‌یابت، چاقی یا د‌یگر مشکلات و بیماری‌ها را د‌ارند‌ اصلا نباید‌ از این شیرینی‌های وسوسه انگیز استفاد‌ه کنند‌. هر د‌انه بامیه ۸۰کالری د‌ارد‌ و ۱۰۰گرم زولبیا ۴۵۰کالری. جذب قند‌ زولبیا و بامیه به‌علت د‌اشتن چربی زیاد‌ ۲تا ۳ساعت طول می‌کشد‌ و این نکات باز هم تأکید‌ بیشتر بر مصرف محتاطانه این شیرینی د‌ارد‌. موقع سحر هم اصلا زولبیا و بامیه نخورید‌ که قند‌ خون را سریع بالا می‌برد‌ و باعث سیری کاذب می‌شود‌ و نمی‌گذارد‌ مواد‌ غذایی مورد‌ نیاز بد‌نتان کامل تأمین شود‌.

 
طبقه بندی: بهداشت،

تاریخ : شنبه 1393/04/21 | 08:20 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
ولادت امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد.

تاریخ : شنبه 1393/04/21 | 07:47 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

نشت کردن خون از رگ ها

 

پمپاژ نشدن خون از پا به قلب، به رگ های تحتانی و پا فشار وارد می کند. به گفته یکی از جراحان قلب و عروق از انگلستان، با فشار وارد آمدن به


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 1393/04/15 | 09:26 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
سحر گاه امروز شنبه ایت الله حاج سید جواد حیدری (ره) دعوت حق را لبیک گفت

 

آیت الله سید جواد حیدری ملقب به "آسیدجواد" متولد سال 1305 هجری شمسی و فرزند حاج سید ابوالقاسم از روحانیون بنام استان یزد بشمار می آمد که بیش از 30 سال در ماه مبارک رمضان در مسجد برخوردار یزد حضور می یافت و سخنرانی وی باحضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

 

وی سال جاری بعلت بیماری و کهولت سن، نتوانست ماه مبارک رمضان در مسجد برخوردار حضور یابد.

 

"آسیدجواد" از مشی اخلاقی بالایی برخوردار بود، بطوریکه مایه آبروی روحانیت و دفتر وی ملجاء و پناهگاه مردم بشمار می آمد.تاریخ : شنبه 1393/04/14 | 01:48 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه‌های صحیح و مناسب برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر امری کاملا بدیهی است. ناآگاهی از روش‌های اجرای این فریضه چه بسا عکس‌العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد کند.

تبعات سوء و پیامدهای منفی ناشی از به کار بستن روش‌های نامناسب در جامعه ما، مصادیق بسیاری دارد؛ به عنوان مثال


ادامه مطلب
تاریخ : شنبه 1393/04/7 | 09:50 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

رئیس سازمان انتقال خون یزد و مسئول سابق کلینیک ترک دخانیات یزد در همایش هفته بدون دخانیات با تاکید بر این که ترک سیگار باید با مشاوره صحیح صورت گیرد گفت: این مهم در کلینیک ترک سیگار شهر یزد انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار وب دا یزد دکتر نقی تقوایی رئیس سازمان انتقال خون یزد و مسئول سابق کلینیک ترک دخانیات یزد در همایش هفته بدون دخانیات گفت: بررسی ها نشان داده است 80 درصد افراد سیگاری یکی از افراد خانواده آنها قلیان یا سیگار مصرف کرده است.

وی با تاکید بر این که افراد سیگاری نباید در فضای بسته استعمال سیگار داشته باشند گفت: اولین گام برای ترک سیگار این است که فرد در فضای آزاد سیگار بکشد.

دکتر تقوایی با اشاره به اینکه هم اکنون قبح سیگار در جوامع ریخته شده است عنوان کرد: متاسفانه قلیان به یک بزم در بین خانواده ها تبدیل شده است و به استعمال ان به سنین پایین رسیده است.

وی با بیان این مطلب که بیش از 4 هزار نوع ماده سمی و شیمایی در دود سیگار و قلیان وجود دارد تصریح کرد: افرادی که سیگار را ترک می کنند 25 سال به طول می انجامد تا دود های انباشته شده از ریه های فرد پاک شود.

تقوایی با تاکید بر این که ترک سیگار باید با مشاوره صحیح صورت گیرد گفت: این مهم در کلینیک ترک سیگار شهر یزد انجام می گیرد.

وی سرطان لب، سرطان مثانه، سرطان حنجره و غیره را از دیگر عوارض استعمال سیگار و مواد دخانی برشمرد.

رئیس سازمان انتقال خون یزد در پایان عنوان کرد: سیگار و قلیان ترک دادنی نیستند بلکه تنها اراده فرد سیگاری در این مهم نقش مهمی دارد.تاریخ : جمعه 1393/04/6 | 10:48 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

در ماه مبارک رمضان ، رژیم غذایی ما نباید به نسبت قبل خیلی تغییر کند و در صورت امکان باید ساده باشد . رژیم غذایی همچنین باید طوری تنظیم شود که بر روی وزن تأثیر زیادی نداشته باشد . البته اگر فرد دچار اضافه وزن می باشد ، ماه رمضان فرصت مناسبی است تا وزن به حالت طبیعی برگردد .

با توجه به ساعات طولانی ناشتا بودن ، باید غذاهایی را مصرف کنیم که به کندی هضم می شوند مثل غذاهای حاوی فیبر زیاد . غذاهای دیرهضم معمولاً چند ساعت در دستگاه گوارش می مانند در حالیکه غذاهای سریع الهضم فقط 1 تا 2ساعت در معده باقی می مانند .

 

غذاهای دیر هضم

* غذاهای دیر هضم عبارتند از :


ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 1393/04/4 | 07:38 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی


تاریخ : چهارشنبه 1393/04/4 | 07:43 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
امروز در منطقه زیبای پاییزان مهریز کارگاه راههای کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا با حضور معاونت بهداشتی استان دکتر لطفی و دکتر شریفی و دکتر پورمازار و مهندس جعفری از مرکز بهداشت استان برگزار گردید در این کارگاه یک روزه  کلیه سرپرستان مراکز بهداشت شهرستانهای یزد و کارشناس مسئولین بهداشت محیط و مبارزه شهرستانها و تیم کنترل طغیان حضور داشتند.
در این کارگاه آموزشی ابتدا چند شهرستان گزارشی از یک طغیان سال گذشته در شهرستان خود را ارئه نمودند سپس مطالب آموزشی بسیار مفیدی در خصوص طغیانها توسط دکتر لطفی و دکتر پورمازار و مهندس جعفری بیان شد.
یکی از نکاتی که مهندس جعفری کارشناس مسئول بهداشت محیط استان یزد روی آن تاکید داشت ثبت اطلاعات کلرسنجی و نمونه برداری های آب توسط کارشناسان بهداشت محیط در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار ، بصورت دقیق و روزانه بود.
نامبرده افزود استمرار نمونه برداری و کلرسنجی در روزهای تعطیل و پیگیری سریع رفع مشکل در موارد صفر بودن کلرباقیمانده و نمونه گیری سریع از آن نقطه میتواند در پیشگیری از طغیانها موثر باشد.


محل برگزاری کارگاه در پاییزان

http://www.uploadax.com/images/39510354799610250901.jpg


مشارکت در بحث و ارائه نظرات

http://www.uploadax.com/images/33485382973540912066.jpg

ادامه مطلب

طبقه بندی: بهداشت،

تاریخ : یکشنبه 1393/03/25 | 07:24 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
آب سالم بنیان اساسی برای ادامه حیات بشر و تأمین بهداشت می باشد . انسان معمولاً بدون غذا بیشتر می تواند زنده بماند تا بدون آب به عبارتی بی آبی یا آلودگی آب خود یک فاجعه و بلا محسوب می گردد . چون در زمان بروز بلا یا احتمال صدمات به سیستم شبکه آب رسانی و خطر آلودگی آب زیاد و گسترده می باشد . بنابراین حفظ استانداردهای فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب اعم از تهیه ، ذخیره و انتقال آن تا دست مصرف کننده گان بر عهده مهندسین بهداشت یا مأمورین بهسازی در عملیات امداد است . بنابراین ، این امر در زمان بروز بلایا مستلزم طرح و برنامه ریزی دیگری است .

* تأمین آب سالم و بهداشتی بهنگام وقوع بلایا
۱ - منبع تأمین آب ( چاه - رودخانه - قنات ، چشمه یا ... ) باید با فاصله مناسب و بالاتر از محل اردوگاه باشد .
۲ - آب مصرفی قبل از تهیه از منبع اصلی از نظر میکروبی و شیمیایی باید مورد آزمایش قرار گیرد .
۳ - در مناطقی که آب قابل شرب کمیاب است می توان از آب لب شور و حتی شور جهت مصارف بهداشتی خانگی استفاده نمود .
۴ - معمولاً حداقل نیاز مصرف روزانه آب برای هر نفر ۱۵ لیتر محاسبه می گردد .
۵ - یخ مصرفی باید از کارخانه هائی که از آب سالم استفاده می کنند ( با تأیید آزمایشات میکروبی و شیمیایی ) خریداری گردد و در حمل و مصرف آن باید ضوابط پیشگیری از آلودگی یخ اعمال گردد .

n      آب مصرفی بهداشتی باید قبل از مصرف تصفیه گردد .

n      منبع تأمین آب ( رودخانه - چاه - قنات یا چشمه ) بایدحداقل ۱۵ متر ترجیحاً ۳۰ متر بالاتر از اردوگاه یا محل سرویس های بهداشتی یا محل جمع آوری و دفع فاضلاب و زباله باشد .

n      خطرناکترین تهدید برای سلامت یک منبع آب ، آلودگی آن به فاضلاب خانگی است .

* تصفیه آب

n      در مقیاس کم ، جوشاندن آب بمدت ۵ دقیقه یا استفاده از کلرمادر بهترین روش تصفیه میکروبی است .

n      برای مقیاس زیاد ، تصفیه به روش صافی بهمراه کلرزنی توصیه می گردد .

n      طرز تهیه و استفاده از محلول کلرمادر - از ترکیب سه قاشق مرباخوری- ( ۱۵ گرم )از پودر پرکلرین ۷۰درصد در یک لیتر آب ، کلر مادر بدست می آید که باید در یک بطری تیره رنگ یا پوشیده با کاغذ آلومینیوم نگهداری شود . ۳ تا ۷ قطره از این محلول کلرمادر در یک لیتر آب بمدت ۳۰ دقیقه آنرا بهداشتی و قابل شرب می نماید .

n      نحوه ته نشینی و کدورت زدایی آب - ذخیره آب های سطحی در آب بندها یا مخازن بمدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت و استفاده از سولفات آلومینیوم به نسبت ۸۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر باعث ته نشینی کدورت آب می گردد .

n      طرز تهیه صافی شنی - توسط یک بشکه ۲۰۰ لیتری باشنهای دانه بندی شده در اندازه های ۳/۰ تا ۱ میلی متر می توان در ساعت ۶۰ لیتر آب را صاف نمود .

n      * حفظ بهداشت در نگهداری و انتقال آب
۱ - مخازن سرپوشیده ، ساده ترین و مناسبت ترین محل برای حفظ کیفیت و بهداشت آب می باشد .
۲ - همواره جهت حفظ کیفیت بهداشت آب باید کلرزنی مناسب بر حسب دما و سختی آب ، کلر باقیمانده را در حد ۲/۰ میلی گرم در لیتر ( p.p.m ) حفظ نمود .
۳ - منبع تأمین آب ( چشمه - قنات - رودخانه یا چاه ) است که جهت پیشگیری از آلودگی باید توسط توری سیمی و بتون بهسازی شوند .
۱-۳- دهانه چاه باید حداقل تا ۳ متر پایین تر و تا ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح زمین توسط بتون ( سیمان ) بهسازی شوند تا از ورود آبهای سطحی به داخل چاه پیشگیری به عمل آید .
۲-۳- اطراف محل برداشت آب از چاه و رودخانه باید توسط حفاظ ( توری سیمی ) درب دار محصور شوند .
۴ - استفاده احشام از آب رودخانه یاچشمه و قنات باید پایین تر از محل اردوگاه باشد .
۵ - باید روزانه از محل نگهداری و محل مصرف ( شیرخروجی آب ) کلرسنجی به عمل آید و نتایج در دفاتر مخصوص ثبت گردد .تاریخ : یکشنبه 1393/03/25 | 07:20 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

مهمترین آثار بلایا بر محیط زیست

u    -آلودگی منابع آب آشامیدنی

u    - از بین رفتن منازل و لزوم تهیه سرپناه موقت برای بازماندگان

u    - ایجاد وقفه و اختلال در سیستم دفع زباله و فاضلاب و انباشته شدن آنها در محیط زندگی

u    - آلودگی مواد غذایی

u    - افزایش ناقلین

u    - مشکلات تدفین اجساد انسانی  

u     -  مشکلات جمع آوری ودفع لاشه های حیوانی                                                             

 

عمده ترین وظایف بخش بهداشت کشور پیش از وقوع بلایا

 

u    تهیه چارچوب اصلی برنامه‌های مدیریت وضعیت اضطراری در بخش بهداشت و زیر مجموعه‌های آن

u    اختصاص بودجه مجزا به منظور تهیه و اجرای این برنامه‌ها در حوزه‌های تابعه معاونت بهداشت

u    اعمال هماهنگیهای درون بخشی، برون بخشی و استاندارد نمودن روشهای فنی مدیریت وضعیت اضطراری

u     تامین منابع و امكانات پشتیبانی اعم از بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات، انبارها، مواد، دارو و ...

u    خدمات بهداشت روانی

u    ارزیابی سریع وضعیت بهداشتی درمانی

u    كنترل بیماریها و همه گیریها و برقراری زنجیره سرد

u    نظارت، حمایت و سیاستگذاری نحوه تغذیه

u    نظارت بر بهداشت محیط

u    آموزش نیروی انسانی و عموم مردم

u    بهداشت خانواده

u    نظام ثبت و گزارش دهی اطلاعات

u    پایش و ارزشیابی اقدامات انجام شده  

u    پژوهش                                                                                                                                                                    

اقدامات هنگام وقوع حوادث وبلایا


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 1393/03/25 | 07:16 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

خاصیت گندزایی ، ضدعفونی کنندگی ، درمانی و معالج زخمها را دارد.

برای این منظور محلول 2 تا 3 در هزار هالامید را بدون هیچگونه ترسی از ناراحتی پوستی و یا ازدیاد درد می توان برای شستشوی زخم ها به کار برد.

مزیت  هالامید این است که بعد از بکاربردن آن ، رنگ و لکه ای در پوست اطراف زخم باقی نمی گذارد .

موارد مصرف هالامید:

1-  ظروف آشپزخانه ، چاقوی گوشت خردکنی ،چرخ گوشت ، ظروف آشپزی ، بشقاب ، کاردوچنگال  ، لیوان و سایر ظروف ، ابتدا باید در آب گرم شستشو و تمیز شوند وبعد در محلول 3 در هزار ( 3 گرم در یک لیتر آب ) به مدت چند دقیقه خیس بخورند و بعد با آب ساده شستشو داده شوند .

2- برای گندزدایی قسمت های رویه میز و قطعات چوبی داخل آشپزخانه ، ماشین خامه گیری  و بستنی سازی و یخچال بعد از شستشو و نظافت از محلول 3 در هزار هالامید استفاده می شود .

3-برای گندزدایی دیوار آشپزخانه و مستراح هر 3 ماه یکبار از محلول 5/1 در هزار ( (15 گرم در 10 لیتر آب ) استفاده شود.

4-برای گندزدایی لباس و ضدعفونی رست ها از محلول 3 در هزار استفاده می شود.

5-  برای گندزدایی اتاق بیمار ، رختخواب ، ملافه و مستراح محلول 3 در هزار هالامید بکار می رود.

6-  برای گندزدایی سبزیجات و کاهو و غیره بعد از شستشوی معمولی ( با آب و مایع ظرفشویی) از محلول 3 درهزار هالامید استفاده می شود.

7-برای گندزدایی اتومبیل حمل بیماران مشکوک و نیز پس از غسل اجساد مبتلا به بیماری های واگیردار باید غسالخانه و لباسهای کار با محلول 5 در هزار هالامید گندزدایی شود ( 5 گرم در یک لیتر آب )تاریخ : شنبه 1393/03/24 | 11:19 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
تاریخ : پنجشنبه 1393/03/22 | 06:56 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
عکس تبریک نیمه شعبان,عکس یا مهدی ادرکنی.امام زمان,پوستر نیمه شعبان,پوستر جدید نیمه شعبان,پوستر تبریک روز تولد مهدی,پوستر یا مهدی,کارت پستال جدید نیمه شعبان

تاریخ : پنجشنبه 1393/03/22 | 12:14 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
تاریخ : یکشنبه 1393/03/18 | 10:19 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
تاریخ : جمعه 1393/03/16 | 01:24 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
محیط زیست > مناسبت‌ها  - هر سال روز 5 ژوئن (16‌خرداد ماه) دوستداران و علاقه‌مندان به طبیعت روز جهانی محیط‌زیست را گرامی می‌دارند.

سازمان ملل در این روز از چنین موتور محرک پرقدرتی به‌منظور ارتقای آگاهی عموم از مسائل زیست‌محیطی و جلب مشارکت‌های سیاسی استفاده می‌کند. روز جهانی محیط‌زیست امسال چهلمین سالگرد خود را پشت‌سر می‌گذارد.

در سال1972 برای نخستین‌بار هیأت جمعی سازمان ملل متحد رأی بر برگزاری چنین روزی داد اما متولیان برگزاری روز جهانی محیط‌زیست در سال‌2012 هدفی بس فراتر از گذشته را مدنظر قرار داده‌اند.


ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 1393/03/15 | 08:26 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی


برای سلامتی اش دعا کنید ....


تاریخ : یکشنبه 1393/03/11 | 08:10 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
همایش هفته بدون دخانیات در مرکز بهداشت شهرستان یزد با حضور متصدیان قهوه خانه ها و هتل داران و کارشناسان بهداشت محیط در دوشنبه برگزار می گردد.
لازم به یادآوری است برنامه های زیادی به مناسبت هفته بدون دخانیات در مرکز بهداشت شهرستان یزد انجام شد.


دکتر احرامپوش ریاست دانشکده بهداشت در خصوص انتخاب سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشکده بعنوان دانشجویان نمونه کشوری ، پیام تبریکی در این خصوص به عموم اساتید و دانشجویان و همکاران صادر کردند

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر احرامپوش ریاست دانشکده بهداشت در خصوص انتخاب سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشکده بعنوان دانشجویان نمونه کشوری ، پیام تبریکی در این خصوص به عموم اساتید و دانشجویان و همکاران صادر کردند در بخشی از این پیام آمده است : انتخاب سه نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت سرکار خانم خاطره خانجانخانی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ، سرکار خانم محبوبه دهواری کارشناس ارشد بهداشت محیط و رضا علی فلاح زاده کارشناس ارشد بهداشت محیط که بعنوان دانشجویان نمونه کشوری انتخاب شدند را به عموم اساتید و دانشجویان و همکاران تبریک گفته ، امیداست با تلاش بیشتر شاهد انتخاب دانشجویان نمونه بیشتری در سالهای آینده باشیم.
لازم به یادآوریست که مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری سال 92با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای بهداشت و علوم در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
طبقه بندی: بهداشت،

رای شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

نظر به این که مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحی سال ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ جزء اماکن عمومی احصاء شده است و با توجه به این که رأی شماره ۶۰۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است نیز مؤید همین معنی است، در نتیجه نامه و بخشنامه‌های مورد اعتراض که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است، مغایر حکم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شودتعداد کل صفحات : 12 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...