تبلیغات
مهندسی بهداشت محیط یزد - بازرسی از مطب ها و ...
تاریخ : پنجشنبه 1393/11/9 | 08:05 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
برگزاری آزمون با موضوع بازرسی از مطب ها و مراکز پزشکی صبح دیروز در سالن جوان دانشکده بهداشت انجام شد
در این آزمون کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان حضور داشتند.