تبلیغات
مهندسی بهداشت محیط یزد - زندگی بدون دخانیات، حقی برای همه ...
تاریخ : جمعه 1394/03/1 | 09:54 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی
       هفته بدون دخانیات ( 4 الی 10 خرداد)
 ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌رود :‏

        ‏1ـ قانون: قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385‌ـ‌.‏

        ‏2ـ ستاد: ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات.‏

        ‏3ـ تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، ‏تحریك و تشویق افراد به خرید و مصرف

حصولات دخانی انجام شود.‏

        ‏4ـ بسته بندی: محصولات دخانی عرضه شده در بسته‌هایی از قبیل پاكت، كارتن، ‏قوطی و لفافه.‏
        ‏5 ـ محصولات دخانی: هر ماده یا فرآورده‌ای كه تمام یا بخشی از ماده خام ‏تشكیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباكو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترك ‏دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) باشد.‏

        ‏6 ـ استعمال دخانیات: هرگونه مصرف مواددخانی از قبیل دودكردن، مكیدن، جویدن یا ‏استنشاق از راه بینی و دهان .‏
       
‏7 ـ سازمانهای غیردولتی: تشكل‌ها و نهادهای غیردولتی و مردمی از قبیل ? انجمن?، ‏‏? جمعیت?، ? كانون?، ? مركز?، ? گروه?، ? مجمع?، ? خانه? و ? مؤسسه? كه توسط ‏گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس ‏شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پیشگیری از استعمال ‏محصولات دخانی و یا مبارزه با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از ‏جمله اهداف آنها می‌باشد.‏

        ‏8 ـ اماكن عمومی: محل‌هایی كه مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است ‏از قبیل اماكن متبركه دینی، بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای نمایش، سینماها، فضاهای ‏عمومی مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراك سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، ‏كارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماكن فرهنگی، ‏اماكن ورزشی، كتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی، ‏وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، ‏بانكها و شهرداریها و هرنوع مركز و محل جمعی دیگر.‏

        ماده2ـ تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است.‏

        ماده3ـ استفاده از نام و علامت تجاری شركتهای تولیدكننده انواع فرآورده‌های ‏دخانی بر روی دیگر كالاها كه تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است.‏

        ماده4ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد ‏كه نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.‏

        ماده5 ـ اعطای هر گونه كمك، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط ‏تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخانی كه تبلیغ محصولات دخانی ‏محسوب شود، ممنوع است. ‏

        ماده6 ـ ورود، تولید، توزیع، خرید و فروش هر نوع وسایل و كالای تبلیغی محصولات ‏دخانی ممنوع است. با كالاها و وسایل مكشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد.‏

        ماده7 ـ به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی ‏دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماكن عمومی ممنوع است.‏

        ماده8 ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی و سایر ‏اماكن مندرج در قانون با مدیران یا كارفرمایان یا متصدیان اماكن مربوط است.‏

        ماده9ـ متصدیان، كارفرمایان و مسئولین اماكن عمومی موظفند تابلوهای ‏هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض ‏دید عموم نصب نمایند.‏

        ماده10- فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودكار ‏فروش ممنوع است.‏

        ماده11ـ فروشنده باید در صورت مشكوك بودن سن خریدار، مدرك شناسایی ‏مبنی بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وی تقاضا كند.‏

        ماده12- فروش و عرضه محصولات دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ‏پروانه فروش ممنوع است.‏
       
ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی وحقوقی را كه ‏طبق ماده(7) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی می‌باشند ‏در اختیار ستاد قرار دهد.‏

        تبصره ـ مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شركت دخانیات ایران ‏بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.‏

        ماده14ـ نیـروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در كلیه مراحل ‏اجرایی عملیات بازرسی اماكن عمومی و محل‏های عرضه مواد دخانی همكاری لازم ‏را با مأمورین و بازرسین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بازرگانی ‏بعمل آورد.‏

        ماده15ـ كلیه مأمورین بهداشتی و سایر مأمورین ذی‌ربط در اجرای این قانون ‏موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ‏ارسال دارند.‏

        ماده16ـ كلیه محصولات دخانی باید در بسته‌بندی و با شماره سریال و برچسب ‏ویژه شركت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد. درج عبارت ? مخصوص فروش در ‏ایران? بر روی كلیه بسته‌بندیهای فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.‏

        تبصره1ـ فروش محصولات دخانی بصورت فله‌ای، باز و یا نخی ممنوع است.‏

        تبصره2- فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ‏ماده هستند.

        تبصره3ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است محصولات و مواد ‏دخانی قاچاق را در هر نقطه از كشور ضبط و تحویل شركت دخانیات ایران دهد. در ‏صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شركت دخانیات ایران محصول ‏را با مشخصات ماده (16) این آیین‌نامه بسته‌بندی و مانند سایر محصولات به فروش رسانده و ‏درآمد حاصله را به حساب درآمدهای عمومی واریز خواهدنمود.‏

        تبصره4ـ از محل درآمد حاصله حق‌الكشف كاركنان نیروی انتظامی، بازرسین و ‏هزینه مربوط به فروش شركت دخانیات پرداخت می‌گردد.‏

        ماده17ـ به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی، وزارتخانه‌های كشور و ‏بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی لازم ‏را با كشورهای همسایه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.‏

        ماده18ـ شركت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه ‏محصولات دخانی رعایت نماید. تولید و واردات محصولات دخانی مغایر با معیارهای تعیین ‏شده در قوانین مربوط و این آیین‌نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است.‏

        شركت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه‌ریزی و با هماهنگی ستاد سطح ‏زیر كشت توتون و تنباكو را براساس نیاز كارخانجات داخلی تعیین نماید و از افزایش ‏سطح زیر كشت بیشتر از نیاز كارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری ‏بعمل آورد.‏

        وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی وصنایع و معادن موظفند در صورت كاهش میزان نیاز ‏به توتون و تنباكو كارخانجات داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباكو را با سایر ‏محصولات كشاورزی در الگوی كشت مناطق تولید و فرآوری محصولات دخانی مورد مطالعه ‏و اجرا قرار دهند.‏

        تبصره - پرداخت یارانه در زمینه كاشت، داشت و برداشت توتون و تنباكو به هر ‏شكل مجاز نمی‌باشد.‏

        ماده19ـ تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مذكور در ماده (8) قانون در بودجه ‏سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور می‌گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه ‏و كنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها، مؤسسات و جمعیتها قرار گیرد.‏

        تبصره ـ ستاد ضوابط كمك به سازمانهای غیردولتی را تعیین و تصویب خواهدكرد.‏

        ماده20ـ هر سه سال یكبار، حداقل و حداكثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براساس نرخ رسمی تورم سالانه كه توسط بانك ‏مركزی اعلام می‌شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.‏

        ماده21ـ دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مصوب ‏ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن، اجرا نمایند.‏

        ماده22ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است تسهیلات و امكانات ‏آزمایشگاهی لازم را برای تعیین مواد و تركیبات منتشره مواد دخانی فراهم نماید.‏

        ماده23ـ دستگاههای ذی‌ربط به ویژه شركت دخانیات ایران موظفند اطلاعات ‏موردنیاز در رابطه با مفاد این آیین‌نامه را در اختیار ستاد قراردهند.‏

        ماده24ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مستقر است ‏و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دبیر ستاد خواهدبود.‏

        ماده25ـ وظایف دبیرخانه ستاد به شرح زیر تعیین می‌گردد:‏

        ‏1ـ انجام بررسیهای لازم درخصوص پیشنهادهای قابل طرح در ستاد و تنظیم ‏دستورجلسات آن.‏

        ‏2ـ پیگیری مصوبات ستاد.‏

        ‏3ـ راه‌اندازی كارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت برآنها.‏

        ‏4ـ انجام هماهنگیهای لازم با سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها برای دعوت آنها به شركت ‏در جلسات برحسب مورد.‏

        ‏5 ـ تدوین و ارایه گزارش عملكرد ستاد.‏

        ‏6 ـ انجام سایر اموری كه توسط ستاد به دبیرخانه محول می‌گردد.‏

        ‏7 ـ جمع‌آوری و ثبت اطلاعات و آمار.‏

        ‏8 ـ هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون.‏

        ‏9 ـ تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد.‏

        ماده26ـ تعداد اعضا، تركیب، وظایف و سایر مقررات مربوط به كارگروههای تخصصی ‏طی دستورالعملی كه به تصویب ستاد می‌رسد. تعیین می‌گردد.‏