تبلیغات
مهندسی بهداشت محیط یزد - من یک بازرس بهداشت محیط هستم.
تاریخ : چهارشنبه 1394/07/8 | 11:43 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی ملکی سورکی

من یک سرباز گمنام هستم که عاشقانه برای حفظ زمینی پاک و برای حفظ سلامتی مردمم تلاش می کنم.

مردمم مرا نمی شناسند و دولت در شناخت پیشه ی من برنامه ای ندارد و جوانان نمی دانند چگونه می توانند به این راه گام بگذارند؛ دولت من درمان را بر پیشگیری و بهداشت در اولویت قرار می دهد.

از من به پاس جنگیدن هایم قدردانی نمی شود.

من یک بازرس بهداشت محیط هستم.

براستی که کسی مرا نمی بیند.

اما من عاشقانه برای سلامتی کودکان این سرزمین و داشتن خاک و آب و هوایی پاک با پلیدی ها می جنگم.

ما … بازرسان بهداشت محیط در سیستم های مراکز بهداشتی درمانی در کل کشور به ارایه خدمت مشغولیم.

در تعریف واژه ی “بهداشت محیط” آمده: کنترل عواملی از محیط زندگی انسان که به گونه ای روی سلامت جسم، روان و اجتماع تاثیرگذار هستند.

محورهای فعالیت بهداشت محیط را می توان در قالب های زیر وارد کرد:

تامین آب و مواد غذایی سالم

بررسی و تعیین مکانیسم های بیماری های منتقله توسط محیط و نحوه ی پیشگیری و کنترل آن ها

تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ها

دفع و تصفیه مواد زائد جامد و سمی

کاهش آلودگی هوا، آب، مواد غذایی و صدا

کنترل عوامل مخاطره آمیز محیط کار

من بدنبال نام و نشان نیستم، من داوطلب خدمت به مملکتم، مردم و شهروندان سرزمین مادریم هستم، می خواهم کودکان ایران در سرزمینی توسعه یافته با سلامت جسمی، روانی و محیطی پاک زندگی نمایند.

فاطمه ارمک – کارشناس بهداشت محیط

به بهانه ۲۶سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط