تبلیغات
مهندسی بهداشت محیط یزد - گشت ویژه بازدید از کافی شاپها و برخورد ویژه با عرضه قلیان...

طرح بازدید ضربتی و برخورد با کافی شاپهای عرضه کننده قلیان توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد ساماندهی و اجرا شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان یزد طرح بازدید ضربتی و برخورد با کافی شاپهای عرضه کننده قلیان توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد ساماندهی و اجرا شد. کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان یزد در قالب 6 تیم ضربت از حدود 30 کافی شاپ که سابقه عرضه قلیان داشتند بازدید و موارد تخلف را صورتجلسه و پرونده را جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال کردند.کارشناس مسدول بهداشت محیط شهرستان یزد بیان کردعرضه قلیان در اماکن عمومی و بخصوص مراکزی که مواد غذایی هم عرضه می گردد ممنوع می باشد و همشهریان عزیز می توانند در صورت مشاهده به شماره 190 ( تلفن رسیدگی به شکایات بهداشتی) اعلام نمایند..
طبقه بندی: بهداشت،